Bilde av Britt Lise Nymark
Britt Lise Nymark konstituert som etatsdirektør
Bilde: Elisabeth Vedeler

Britt Lise Nymark er konstituert som beredskapssjef i Bergen kommune

1. januar ble Britt Lise Nymark konstituert som etatsdirektør ved Samfunnssikkerhetens hus, og som beredskapssjef i Bergen kommune.

Ansettelsen skjer etter at Rune Bratland fratrådte stillingen i desember.

- Jeg er glad for at Britt Lise Nymark har sagt ja til å lede samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet frem til vi har fått på plass en ny direktør, sier kommunaldirektør Trine Samuelsberg i Bergen kommune.

 Stillingen som etatsdirektør kommer til å bli utlyst i løpet av januar. Frem til ny etatsdirektør er ansatt vil Nymark være konstituert som leder for Samfunnssikkerhetens hus. Britt Lise kommer fra stillingen som avdelingsleder i etaten.

-Jeg gleder meg til oppgaven og ser frem til godt samarbeid med dyktige medarbeidere i etaten, på tvers av byrådsavdelinger og tjenester i organisasjonen, og med eksterne samarbeidspartnere, sier Britt Lise Nymark.