Bilde av gjennomgangen før øvelsen
Over 30 aktører deltok når SSH arrangerte øvelse torsdag
Bilde: Svein Erik Malkenes

Hva gjør vi hvis strømmen går i Bergen?

Over 30 beredskapsaktører deltok da Bergen kommune arrangerte Øvelse Missing Spark på Samfunnssikkerhetens hus (SSH).

Øvelsesscenarioet, langvarig bortfall av strøm i Bergensregionen, er et samarbeid mellom SSH og BKK.

Deltakerne på Øvelse Missing Spark.
Deltakerne på Missing Spark tok seg tid til et gruppebilde før øvelsen startet.
Bilde: Thor Eirik Borgersen

Innledningsvis understreket beredskapssjef Rune Bratland viktigheten av samvirke og at øvelser er et av tiltakene som ble identifisert i rapporten etter det felles strategiarbeidet med konsekvensene av krigen i Ukraina. 

Øvde egne fagområder

Øvingsleder Hårek Pettersen gikk videre gjennom øvelsesscenarioet og praktisk informasjon i forbindelse med den praktiske gjennomføringen. Deretter gikk de ulike beredskapsaktørene til gruppebord som var knyttet til eget fagområde:

  • Kritisk Infrastruktur
  • Informasjon og Kommunikasjon
  • Samfunn
  • Samferdsel
  • Kommunale Tjenester
  • Nødetater og Forsterkningstjenester
  • Kommunal Kriseledelse
     

Øvelsen var en diskusjonsøvelse der aktørene skulle teste egne planverk opp mot scenarioet. Noen av øvingsmålene var å kartlegge ressursbehov og at hver aktør identifiserte de mest aktuelle samarbeidspartnerne i de forskjellige fasene av hendelseshåndteringen.

Fant flere læringspunkt

-Øvelsen er under evaluering, men allerede nå er det avdekket noen læringspunkter som kan jobbes videre med. Verdien av fysisk samvirke samt økt forståelse for konsekvenser og kompetanse hos andre fagområder, er viktige erfaringer som må foredles videre – både i tilsvarende scenario og ved andre større hendelse, sier beredskapssjef Rune Bratland. -De sentrale beslutningstakere på ulike nivå må identifiseres og koordinere ressursbruk seg imellom.

SSH vil samle alle evalueringer og dele disse en rapport som grunnlag for videre arbeid i løpet av sommeren.

Viktig bidrag fra BKK

BKK har vært bidragsyter til øvelse Missing Spark. 

- BKK hadde stort utbytte av øvelsen. Slike øvelser bidrar til å skape felles forståelse av avhengigheter mellom aktørene, synliggjør forbedringspunkter både i varslingslister og planverk. Samtidig ble det tydelig for alle aktører at konsekvenser av denne type hendelser er flere enn det mange har innarbeidet i egne beredskapsplaner, sier divisjonsdirektør i BKK nett, Jens Skår.

Øvingsleder Hårek Pettersen setter stor pris på samarbeidet med BKK i øvelsen.

- BKK og Jens Skår har vært en utrolig verdifull bidragsyter til øvelse Missing Spark. Fagkompetansen til BKK har vært uvurderlig i planleggingsfasen, og BKK har i aller høyeste grad vært på tilbudssiden, sier øvingsleder Hårek Pettersen.