Liaisoner og samvirkeleder i Samvirkesenteret
Liasoner fra Bergen havn, Norsk Folkehjelp, Bymiljøetaten og Sjøforsvaret sammen med samvirkeleder Jakob Tau Ursin.
Bilde: Hans Marius Hauge

Kongen, strålende vær og stolte bergensere sørget for en majestetisk mottakelse av Statsraad Lehmkuhl

I forbindelse med hjemkomsten av Statsraad Lehmkuhl på Bryggen, etablerte Samfunnssikkerhetens hus (SSH) samvirkesenter. Deltakerne var Bergen Havn, Sjøforsvaret, Bymiljøetaten og Norsk Folkehjelp.

Liaisoner følger med One Ocean Week-sending i Samvirkesenteret.
Liaisonene følger arrangementet på livestream i Samvirkesenteret.
Bilde: Jakob Tau Ursin

-Samvirkesenteret mobiliseres for å sikre en hardfør organisasjon som kan ivareta daglig drift og håndtere hendelser frembrakt av arrangementet. Det å samle beredskapsaktører i samme rom, gjør at vi klarer å skape en unik felles situasjonsforståelse, og drive effektiv problemløsning i bybildet, sier dagens samvirkeleder, Jakob T. Ursin.

Liaisonene sikrer effektiv hendelseshåndtering

Samvirkeleder er bindeleddet opp til kommunens vaktgående kriseledelse, som er ansvarlig for å tilrettelegge for god informasjonsutveksling mellom aktørene til stede, samt koordinering med aktørene som ikke fysisk var til stede i senteret. Liaisonen er bindeleddet mellom Samvirkesenteret og egen organisasjon. 

Folkefest og velvillige værguder

Folkefesten på Bryggen gikk som planlagt, men med noen små organisatoriske utfordringer innledningsvis. Utfordringene ble håndtert fortløpende av Bymiljøetaten i  samarbeid med arrangøren. Norsk Folkehjelp fikk også vist seg frem da de måtte assistere en tilskuer som hadde et mindre uhell. God planlegging, informasjonsdeling og et takknemlig publikum, bidro i høyeste grad til et vellykket arrangement.

 Samvirkemodellen leverer

-Å kunne få lov til å være en del av Samvirkesenteret under denne flotte mottakelsen var lærerikt og givende. Samvirkemodellen leverer så absolutt, sier representanten fra Sjøforsvaret, Torolf Eide