Bilde av Beredskapssjef Rune Bratland og avdelingsleder Britt Lise Nymark
Beredskapssjef Rune Bratland og avdelingsleder Britt Lise Nymark
Bilde: Toril Schalck

Ny overordnet beredskapsplan, administrativ del er godkjent av byrådet

Samfunnssikkerhetens hus har gjennomført et grundig arbeid i å revidere overordnet beredskapsplan for Bergen kommune, administrativ del. Nå er planen godkjent av byrådet.

Se planen

I hovedsak er de store endringene (1) endring i Bergen kommunes beredskapsorganisasjon, (2) endringer av begreper, (3) justering av fullmakt og myndigheter og (4) forenkling og klart språk.  

Enklere med tydeligere struktur

-Revideringen av den overordnede beredskapsplanen, administrativ del, har vært helt avgjørende for den totale beredskapen i Bergen kommune. Den skal nå være enklere å forstå for de som skal bruke den, og den har en tydeligere struktur og oppbygning av beredskapsorganisasjonen, og ikke minst tydeliggjøring at beredskap er et linjeansvar i bergen kommune, sier beredskapssjef Rune Bratland.  

I tråd med rammeverk for virksomhetsstyring

Bergen kommune har nå valgt å benytte rammeverk for virksomhetsstyring når det er revidert beredskapsorganisasjonen. Den tar nå høyde for den parlamentariske styringsmodellen. Organiseringen er primært delt i to;

Fremstilling av beredskapsorganisasjonen
Beredskapsorganisasjonen
Bilde: Skjermbilde

 1)  overordnet nivå som innefatter byrådet selv som kriseledelse og den vaktgående krisestab som byrådets aktive og 24/7/365-stedfortreder. 

2) driftsnivå som er byrådsavdelingene, etatene og resultatenhetene.

Begrepsendringer

Tidligere er begrepet «kriseledelse» blitt benyttet aktivt i Bergen kommune. For å skape et tydeligere skille mellom byrådet selv som kriseledelse, jf. Fullmaktene gitt av bystyret til byrådet §8 kriseledelse, så blir begrepet kriseledelse kun forbeholdt byrådet når det besluttes å benytte beredskapsorganisasjonen. Revidert overordnet beredskapsplan for Bergen kommune, administrativ del beskriver derfor at alle nivå under byrådet setter «krisestab» når de skal håndtere kriser / beredskapssituasjoner med beredskapsorganisasjonen.  

Justering av fullmakter / myndigheter

For å skape et tydeligere skille mellom fullmaktene gitt av bystyret til byrådet og beskrivelsene i overordnet beredskapsplan for Bergen kommune, administrativ del, samt for å følge veiledere for delegering av fullmakter, så er det også revidert de tidligere fullmaktene til den vaktgående krisestaben til å bli en håndteringsmyndighet.  

Forenkling og klart språk

Revidert overordnet beredskapsplan for Bergen kommune, administrativ del skal være tydeligere og har forenklet hvordan beredskapen skal være organisert, samordnet og dokumentert. Videre er tydeligere hvilke prinsipper, prioriteringer og metoder som skal benyttes i beredskapsarbeidet. Revidert administrativ del beskriver nå også konsernovergripende krav for beredskap i Bergen kommune, som igjen forenkler hvilke krav og hva som forventes av alle enheter i kommunen.  
Språket er også justert til å bli enklere å lese for brukere og det skal være enklere å forstå overgangene mellom de forskjellige nivåene i beredskapsorganisasjonen.  

Hva betyr dette for ledere i Bergen kommune?

Beredskap er et linjeansvar i Bergen kommune. Den reviderte administrative delen ha presisert en rekke konsernovergripende krav som er gjeldende for alle nivåer i Bergen kommune. Derfor må alle ledere og ansatte med beredskap som ansvarsområde sette seg inn i den reviderte administrative delen å finne ut hva dette betyr for deres avdeling eller enhet.