Nyhetsarkiv

Fredag startet første samling i en serie på tre arbeidsmøter der Askøy kommune var representert med deltagere fra hele sin kriseledelse og SSH deltok med beredskapssjef og stab.

Torsdag 19. januar var SSH vertskap for en fagsamling med Statsforvalteren der blant annet overordnede risiko og sårbarhetsanalyser (ROS) stod på hovedmenyen.

Canadas ambassade var på fredag på besøk i Samfunnssikkerhetens hus (SSH). Hensikten var å få mer kunnskap om hvordan Bergen kommune arbeider med beredskap, beredskapsplanverk og krisehåndtering.

I Samfunnssikkerhetens hus var kommunen, nødetatene og frivillige organisasjoner samlet for å sikre en trygg start på det nye året.

SSH har gjennomført tre møter med interne og eksterne aktører. Hensikten er å få en felles situasjonsforståelse og strategi knyttet til situasjonen i Ukraina og hvordan den kan påvirke vår region.

Samvirkesenteret var fredag 9. desember 2022 vertskap for Maritimt Forum som er en interesseorganisasjon som samler hele den norske maritime næringen.

Kommunale ledere fra hele landet besøkte Samfunnssikkerhetens hus for å lære mer om samvirkemodellen og proaktiv metode. Lederne deltar på et masterprogram ved Universitetet i Bergen (UIB).

Bergen viste seg fra sin beste side under verdenscupen i triatlon søndag. I samvirkesenteret satt beredskapsaktørene sammen for å sikre felles situasjonsbilde og felles hendelseshåndtering.

Hvilken rolle har Samfunnssikkerhetens hus i arbeidet med samfunnssikkerhet i Norge? Elin Aadnevik har gjennom sin masterstudie illustrert viktigheten av samordning for samfunnssikkerheten.

- Med polariseringen og spenningen vi ser i verden nå er det å være trent i krisehåndtering en viktigere lederkompetanse enn noen gang, sier programleder Kristine Kjellsen.

Du er en viktig del av samfunnets beredskap. Er du forberedt på å klare deg uten tilgang på strøm, internett, vann, mat og medisiner i minst 72 timer, står vi bedre rustet som samfunn.

- Dersom vi ikke samvirker i fredstid, vil vi ikke lykkes med samvirke i krise og krig. Med beredskap og kriseledelse som bakteppe, snakket beredskapssjefen om viktigheten av forebyggende samvirke.

Beredskapssjefen i Bergen kommune, Rune Bratland, ønsker å videreutvikle SSH som en relevant ressurs for andre, både internt i kommunen, for samarbeidskommunene og andre samvirkeaktører i regionen.

Bildet som ble tegnet på konferansen var ganske dystert. Det positive budskapet er at negative utslag kan forebygges, om risikoerkjennelsen konverteres til tiltak.

Bergenserne har mye å glede seg til fremover. Arrangementsgruppen i Bergen har hatt samling hos SSH. Tema for samlingen var gjennomgang og forberedelse til kommende arrangementer.

17. mai komiteen, beredskapsaktørene og Samfunnssikkerhetens hus samarbeider om et enhetlig og strukturert beredskapsplanverk som skal danne grunnlaget for årets og fremtidens 17. mai-feiringer.

Elin Hatteberg Aadnevik ser på hva som kjennetegner samordningsrollen som Samfunnssikkerhetens hus har innenfor samfunnssikkerhet i Norge, og på hvordan andre samordningsaktører forstår denne rollen.

Under geomatikkdagene fikk Fredrik Kvinge fra Samfunnssikkerhetens hus og Helene Gjerde fra plan- og bygningsetaten gleden av å vise Bergen kommunes utvikling av et operativt beredskapsdashbord.