Bilde av Rune Bratland
Beredskapssjef Rune Bratland
Bilde: Asle Bentzen

Er du godt forberedt om noe uventet skulle skje?

Du er en viktig del av samfunnets beredskap. Er du forberedt på å klare deg uten tilgang på strøm, internett, vann, mat og medisiner i minst 72 timer, står vi bedre rustet som samfunn.

31. oktober – 6. november er det egenberedskapsuke over hele landet. Bruk anledningen til å snakke med dine nærmeste om hva dere gjør om det skulle oppstå en krise, og hvordan dere kan gjøre dere mindre sårbare om det vi tar for gitt, plutselig ikke er tilgjengelig i noen dager.

Når flest mulig er i stand til å ta vare på seg selv og sine nærmeste, kan kommunen konsentrere seg om å hjelpe dem som trenger det mest.

Dette bør du ha hjemme

Myndighetene har utarbeidet en liste over ting du bør ha liggende lagret hjemme til enhver tid.

Listen finner du i Innbyggerhjelpen

– Snakk om egenberedskap

– Det er urolige og usikre tider akkurat nå, og både kraftkrise og krigen i Ukraina har aktualisert behovet for egenberedskap. En av de beste måtene å forberede seg på uventede hendelser, er å snakke igjennom hvordan du og dine nærmeste håndterer det om noe uventet skulle skje, sier kommunens beredskapssjef Rune Bratland:

– Hva gjør du hvis strømmen går? Hva er du helt avhengig av? Hvordan sikrer vi oss om vi skulle bli isolert hjemme, eller ikke har tilgang til matvarer eller vann? Hvem kan trenge vår hjelp? Dette er spørsmål det er viktig å ha tenkt gjennom før en krise inntreffer, sier beredskapssjefen.

Uvær, naturhendelser, sabotasje, tekniske problemer eller krigshandlinger kan føre til at mange mister for eksempel strøm eller vann, og at det kan bli vanskeligere å få tak i nødvendige varer.

– Sjansen er kanskje ikke så stor, men det kan skje. Da bør du være forberedt. Med et lite reservelager av det du er mest avhengig av – vann, mat, medisiner og varmekilder – er du bedre rustet for å klare deg selv noen dager, utdyper Bratland.

– Mange har allerede soveposer, fyrstikker, batterier og lignende liggende hjemme. Da er du allerede i gang. Selv om du ikke har fått anskaffet deg alt på listen, er litt bedre enn ingenting, forsikrer Bratland.

Vil du vite mer?

Flere gode tips finner du på sikkerhverdag.no.

Og husk: Å være litt forberedt er bedre enn ingenting.

Egenberedskapsuken er i regi av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og har vært en årlig opplysningskampanje siden 2018.

Først publisert 28.10.2022