Bilde av omvisning i Samvirkesenteret
Fredag var beredskapsmiljøet i Askøy kommune på workshop i Samfunnssikkerhetens hus for å se hvordan det operative samarbeidet skal foregå.
Bilde: Hårek Leifson Pettersen

Ett skritt nærmere operativt beredskapssamarbeid med Askøy

Fredag startet første samling i en serie på tre arbeidsmøter der Askøy kommune var representert med deltagere fra hele sin kriseledelse og SSH deltok med beredskapssjef og stab.

Dagen startet med presentasjon av Samvirkesenteret og de ulike 24/7 vaktsentraler som er samlokalisert i Samfunnssikkerhetens hus. I tillegg viste SSH hvordan vi arbeider med beslutningsstøtte og statistikk knyttet til håndtering av hendelser.

Styrker beredskapen i regionen

Askøy kommune operasjonaliserer beredskapsavtalen med Bergen kommune ved Samfunnssikkerhetens hus. Assisterende kommunedirektør Rune Lid er godt fornøyd med den første samlingen.
- Askøy kommune er godt fornøyd med samlingen. I dag beredskapsmiljøene i de to kommunene var samlet for å bli kjent med hverandre og hverandres arbeidsprosesser. Dette er et svært viktig steg i å mot å styrke beredskapssamarbeidet i vår region sier assisterende kommunedirektør, Rune Lid.

Finne gode løsninger sammen med Askøy

På samlingen ble flere viktige tema gjennomgått og diskutert

  • Kommunal beredskapsplikt
  • Askøy risiko og sårbarhetsanalyse
  • Overordnet planverk, operativ plan og administrativ plan
  • Organisering, roller og ansvar
  • Fullmakter
  • Varsling og mobilisering av kriseledelse
  • Nødvarsling
  • Bruk av beredskapsverktøy
  • Operasjonelle arbeidsprosesser
  • Øvelser og trening

- Vi er svært fornøyd med at dette arbeidet er i gang og gleder oss sammen med Askøy i prosessen med å finne gode løsninger, beste praksis for god hendelseshåndtering og proaktiv beredskapsledelse.  Arbeidet er planlagt ferdig i løpet av august 2023. Da håper vi at våre beredskapskoordinatorer ved hendelser knyttet til Askøy kan svare  "Beredskap Askøy kommune, du snakker med beredskapskoordinator....", sier beredskapssjef Rune Bratland.