Forbereder seg på storinnrykk i Samvirkesenteret

En langvarig pandemi går mot slutten. Nå inviterer samvirkekoordinatorene ved Samfunnssikkerhetens hus beredskapsaktørene til Samvirkesenteret for å øve på hvordan vi skal jobbe bedre sammen.

For litt over ett år siden, startet de nye samvirkekoordinatorene i Bergen kommune, og SSH ble etter hvert en realitet. Mens samvirkekoordinatorene har fått trene på proaktiv metodikk og lært kommunen å kjenne, har pandemien samtidig lagt noen begrensninger for utviklingen av Samfunnssikkerhetens hus (SSH).

Et bindeledd og en viktig brikke

– Samfunnssikkerhetens hus skal legge til rette for bedre samvirke, effektiv ressursbruk og kompetansebygging. Det er likevel noe vesentlig som har manglet det siste året, sier konstituert beredskapssjef Britt Lise Nymark.

På grunn av pandemien, har det hittil ikke vært mulig å arrangere de planlagte liaisonkursene for samvirkeaktørene.  Liaison er et bindeledd mellom de ulike beredskapsaktørene. Liaisonfunksjonen er en viktig brikke for å nå visjonen til SSH; å sammen skape en tryggere fremtid for innbyggerne i Vestland.

-Vi håper på og ser fram til at vi denne våren endelig skal kunne invitere liaisoner til kurs og åpne opp samvirkesenteret for full bruk, sier Nymark som mener SSH ennå ikke har fått utnyttet sitt fulle potensiale.

Trente på mottak av liaisoner

For å ruste samvirkekoordinatorene til å møte liaisoner på en god måte, gjennomførte SSH nylig en treningsdag. Hovedhensikten med dagen var å identifisere utfordringer som kan oppstå når vi setter inviterer inn til et samvirkesenter. Ved å trene på mottak av liaisoner, var målet å ruste samvirkekoordinatorene til bedre å kunne lede et satt samvirkesenter.

– Å liaisonere betyr å snakke sammen og fortelle hva vi driver med. Ettersom liaisoner er bindeleddet til egen organisasjon, er det noen krav som settes til dem, som for eksempel at de skal ha god kunnskap om egen organisasjon og tilstrekkelig kunnskap om andres organisasjon. Samtidig er det viktig at vi også er i stand til å møte liaisonene med profesjonalitet og på en god måte, forteller samvirkekoordinator Benedicte Rasch.

Sammen med samvirkekoordinator Vibeke Tefre Grieg har Rasch ansvar for liaisonkursingen denne våren.

– Jeg tror treningsdagen ble lærerik for mange, og vi fikk identifisert flere utfordringer som vil gjøre oss bedre når vi setter samvirkesenter. Nå får vi forhåpentligvis fullført kurs for liaisoner denne våren. Vi gleder oss stort til å treffe våre beredskapskolleger og samvirkeaktører, sier Tefre Grieg.

Først publisert 09.02.2022