Bilde av representantene for den kanadiske ambassaden og avdelingsleder SSH
Mylene Brandt Bjerke og Thomas Bello fra den kanadiske ambassaden og Svein Erik Malkenes, avdelingsleder For Samvirkesenteret.
Bilde: Hans Marius Hauge

Kanadisk ambassadebesøk i Samfunnssikkerhetens hus

Canadas ambassade var på fredag på besøk i Samfunnssikkerhetens hus (SSH). Hensikten var å få mer kunnskap om hvordan Bergen kommune arbeider med beredskap, beredskapsplanverk og krisehåndtering.

Besøket fra ambassaden er et ledd i et program kalt «Consular Outreach». Ambassadens representanter besøker alle fylkene i Norge og flere byer. Målsetningen er å lære mer om de ulike beredskapsaktørene og hvordan de samvirker. Samarbeidet mellom Statsforvalteren og SSH var særlig interessant for de besøkende. Ambassaden var representert ved  Management Consular Officer Thomas Bellos og Consular Officer Mylène Brandt Bjerke. 

Viktig nettverksbygging

Representantene fra Canada ønsker å bygge nettverk innen beredskapsområdene, knytte gode kontakter og få innblikk i det beredskapssamvirke som Bergen har lagt til rette for.  Gjestene fikk omvisning i Samvirkesenteret og Bergen kommunes 24/7 sentraler, herunder Responssenteret, Vaktsentralen, Legevaktsentralen og vaktsentral for Cyber Security (foreløpig ikke bemannet). I tillegg fikk delegasjonen innblikk i kommunal beredskap, regionalt samvirke, hendelseshåndtering i Samvirkesenteret og mobilisering av Bergen kommunes kriseledelse ved alvorlige hendelser.

Trygghet for kanadiske borgere

Naturlig nok var representantene fra Canadas ambassade opptatt av hendelser der utenlandske borgere er involvert. De delte sine erfaringer fra skipsulykken med «Viking Sky» i 2019 på Hustadvika, der seksten kanadiske borgere var involvert. Delegasjonen tok også opp ulike beredskapstema og etterspurte blant annet SSHs vurdering av relevante risikoscenarier i vår region.

Vil samarbeide ved en krisesituasjon

-Canadas ambassade er stolt av å tjene vårt kanadiske samfunn i Norge og å jobbe tett med våre norske kolleger. Vi setter derfor pris på å lære av dere, samt samarbeide i tilfelle en krisesituasjon skulle oppstå i deres vakre kommune,  sier Consular Officer Mylène Brandt Bjerke. 

Samfunnssikkerhet favner bredt, mener avdelingsleder for Samvirkesenteret, Svein Erik Malkenes.
-Vi er privilegerte når Canadas ambassade ønsker å dele sine erfaringer innen kriseberedskap, lære mer om vår tilnærming,  diskutere felles beredskapsutfordringer og bygge gode relasjoner for framtiden, sier han.