Kunnskapsdeling i Samvirkesenteret

Kommunale ledere fra hele landet besøkte Samfunnssikkerhetens hus for å lære mer om samvirkemodellen og proaktiv metode. Lederne deltar på et masterprogram ved Universitetet i Bergen (UIB).

Det var også tid til en orientering i Samvirkesenteret.

Masterprogrammet er et samarbeid mellom Statsforvalteren i Vestland og rektor ved UIB. Pandemien ga juridisk, økonomisk, adm.org og psykologisk institutt/fakultet ved UIB anledning til å etablere et samlingsbasert og tverrfaglig løp rettet mot kommunale ledere. Gruppen deltar for tiden i modulen «663 Operativ teamledelse i kriser» og ønsket å lære mer om samvirkemodellen og hvordan SSH benytter proaktiv metodikk ved mobilisering av kommunal kriseledelse.

-Vil komme tilbake

Deltakerne fikk i tillegg en nærmere omvisning og orientering om Samvirkesenterets samarbeid med Vaktsentralen, Responssenteret og Legevaktsentralen.

 -Samfunnssikkerhetens hus må vise seg mer frem, sier associate professor ved UiB, Roar Espevik

Han sier at tilbakemeldingen fra studentene var utelukkende positiv. – Flere uttrykte et ønske om å få komme tilbake til Samvirkesenteret for å øve med sine respektive kommunale kriseteam, sier Espevik.

Håper flere ser mulighetene

Han håper at flere ser muligheten i Samvirkesenteret.

– SSH bør vurdere å invitere seg selv på besøk til nabokommunene, da terskelen for selv å ta kontakt for en mindre kommune kan være høy. Målet må jo være at flere kommuner forstår rekkevidden, omfanget og mulighetene i Samvirkesenteret. Med en slik interesse og med så positive tilbakemeldinger, er det ikke overraskende at også vi ansvarlige for masteren er svært fornøyde med besøket, sier han.

Denne artikkelen ble publisert: 22. november 2022