Bilde fra foredrag fra Maritimt forum
Samvirkesenteret var fredag 9 desember 2022 vertskap for Maritimt Forum som er en interesseorganisasjon som samler hele den norske maritime næringen.
Bilde: Svein Erik Malkenes

Maritim sikkerhet og beredskap i et samfunnssikkerhets-perspektiv

Samvirkesenteret var fredag 9. desember 2022 vertskap for Maritimt Forum som er en interesseorganisasjon som samler hele den norske maritime næringen.

Mer enn 700 medlemmer har over tid bidratt til å utvikle en verdensledende og helhetlig maritim klynge. Beredskapssjef Rune Bratland innledet samlingen og pekte på viktigheten av vårt medlemskap i klyngen og ikke minst hvor avgjørende at vi også på dette området har en felles situasjonsforståelse. – Kunnskap om maritim næring utfordringer og kapasiteter i tillegg til å videreutvikle tette og gode relasjoner innen sikkerhet og beredskap, er helt avgjørende for et godt samvirke når krisen inntreffer, sier Bratland.

Sammensatt og kompleks næring

Under samlingen delte Snorre Halvorsen fra Norwegian Hull Club sine erfaringer og refleksjoner rundt felles situasjonsforståelse samt bekymringer knyttet til Crew risk management. Situasjonen for sjøgående personell generelt i verden, deres hverdag og utfordringer man nå ser blant annet knyttet til psykisk helse er alvorlig. Man ser også en betydelig nedgang på tilgang sjøfolk hvor blant annet Ukraina normalt står for fire prosent av arbeidsstyrken, men påvirkes i stort av krigen i Europa. Halvorsen pekte videre på at en mer sammensatt og kompleks næring.  Behovet for spesialkompetanse er stort og balansen mellom kultur, system og struktur for å kunne gjennomføre en sikker operasjon til sjøs utfordres stadig. Den normalt tryggeste og mest pålitelige transport er i så måte under press samtidig som en ny situasjon knyttet til krigen i Ukraina får større påvirkning i tiden som kommer.

Gode relasjoner er «gullet» i samvirke

-Vi ser stor nytte av å være vertskap for Maritimt Forum. Gode relasjoner og kunnskap om hverandre er «gullet» i Samvirkeprinsippet slik jeg ser det sier avdelingsleder Svein Erik Malkenes ved Samfunnssikkerhetens hus. -At vi lykkes med beredskaps samarbeid på tvers av de ulike næringene i klyngen, er helt sentralt i vårt arbeid for at Samvirkesenteret skal kunne fungere optimalt dersom en krise inntreffer, sier han.