Presenterte SSH sin dashbordløsning i GeoForum Hordaland

Under geomatikkdagene fikk Fredrik Kvinge fra Samfunnssikkerhetens hus og Helene Gjerde fra plan- og bygningsetaten gleden av å vise Bergen kommunes utvikling av et operativt beredskapsdashbord.

GeoForum Hordaland arrangerte lokale geomatikkdager 14. – 15. mars på Scandic Ørnen hotell i Bergen. Konferansen rettet seg mot alle som jobber og/eller er interessert i geografisk informasjon og kartrelaterte tema.

Arrangementet er et viktig møtepunkt for fagmiljøet, og årets konferanse hadde fokus på Fremdriftsrettet samfunn – digital verden med fokus på nye løsninger. Hovedfokus første dagen var beredskap.

Innledningsvis orienterte Fredrik om SSH og samvirkevakten før det ble gjennomført en praktisk demonstrasjon av beredskapsdashbordet og hvordan det benyttes under en pågående hendelse og i en planleggingsfase. Videre orienterte Helene hvordan dashbordet er bygget opp ved bruk av ulike geografiske informasjonssystemer og åpne kilder.

Operativt beredskapsdashbord

I forbindelse med realiseringen av Samfunnssikkerhetens hus og samvirkevakten, ble det identifisert et behov for å sammenstille og visualisere informasjon fra flere ulike kilder på en hensiktsmessig måte. Hovedformålet med dette var å etablere et godt situasjonsbilde som skulle gi samvirkevakten muligheten til å identifisere mulige hendelser på et så tidlig tidspunkt som mulig. Ved å sammenstille informasjon fra en rekke kilder, åpne og kommunale, imøtekommer man dette behovet.

I 2021 ble det etablert en prosjektgruppe for å se på muligheten til å utvikle et operativt beredskapsdashbord. Med god hjelpe fra samarbeidspartnere i Plan- og bygningsetaten startet man med å identifisere hvilke muligheter som allerede eksisterte i kommunens geografiske informasjonssystemer. Bergen kommune har store mengder data tilgjengelig, men prosjektgruppen ønsket også å integrere dette med åpne kilder for å danne seg et godt bilde av bybildet i sin helhet. Første versjon ble lansert sommeren 2021, men det pågår stadig utvikling av dashbordet med nye kilder til informasjon og ny funksjonalitet.

Nettverksbygging

Geomatikkdagene var også en fin arena for Samfunnssikkerhetens hus til å bygge relasjoner med andre beredskapsaktører og interessenter. Samfunnssikkerhetens hus setter pris på å bli invitert til å snakke om arbeidet knyttet til dashbordet og samtidig presentere hvordan vi benytter oss av verktøyet i daglig drift og hendelseshåndtering.

Først publisert: 16.03.2022