Medlemmer fra Røde Kors øver på å planlegge redningsaksjoner
Medlemmer fra Røde Kors øver på å planlegge redningsaksjoner
Bilde: Mathias Vik Vestly

- Selv om man har tidspress, er det viktig å ta seg tid til å gjøre ting skikkelig

En mann er savnet i byfjellene. Han er skadet og dårlig kledd. Det er tykk tåke og sludd i området. Slik innledes skrivebordsøvelsen mellom Samfunnssikkerhetens hus og Fana Røde Kors Hjelpekorps.

Ti frivillige tilbrakte onsdagskvelden sammen med to av Bergen kommunes beredskapskoordinatorer for å øve på planlegging og samhandling under redningsaksjoner. Dersom oppdrag i ruskete vær skal kunne gjennomføres på en trygg måte, må de planlegges godt. Og det krever øving.

 - Byfjellene kan være skumle, spesielt i dårlig vær. Dersom man ikke planlegger godt før man drar ut, risikerer man å sette seg selv og andre i fare. Og da har man to pasienter, i stedet for en, sier Mathias Vik Vestly, vakthavende beredskapskoordinator i Bergen kommune.

 - Selv om man har tidspress når man skal ut, er det viktig å ta seg tid til å gjøre ting skikkelig.

En god arena for samvirke

De frivillige fra Røde Kors klarer å lokalisere pasienten som ligger i en fjellskrent midt oppe på Vidden. Ulriksbanen er ute av drift, og det er ikke flyvær. Skal redningsmannskapene velge den lange, men trygge ruten opp Oppstemten, eller den korte, men bratte ruten via Langedalen i Espeland? Er det sambandsdekning på fjellet? Og hvilke aktører kan bidra til å løse oppdraget? Øvelsen på Samvirkesenteret belyser oppdraget fra mange sider. 

To timer senere er skrivebordsøvelsen ferdig. Hvordan det gikk med den fiktive pasienten vites ikke, og det er heller ikke så interessant. Det viktigste er diskusjonene og innspillene som dukker opp når man jobber sammen mot et felles mål fra ulike etater, ifølge Knudsen i Røde Kors.

 - Det å være på Samfunnssikkerhetens hus har vært svært nyttig og vi fikk et innblikk i hva dette senteret kan brukes til og hvor nyttig det er å ha flere aktører samlokalisert. Vi fikk virkelig gitt medlemmene et innblikk i hvor mange andre aktører vi har å spille på og hvor enkelt Samvirkesenteret gjør samvirke mellom etater, sier Bettina Karin Knudsen, øvingsleder for Fana Røde Kors. 

En viktig beredskapsaktør

Også Bergen kommune har stort utbytte av slike øvelser, understreker Vestly, beredskapskoordinator fra kommunen. 

 - Det er viktig for oss at bygget vårt blir brukt av beredskapsaktørene. Det å planlegge sammen og forstå hverandres handlemåter, gir oss mulighet til å hjelpe hverandre bedre når vi faktisk har en hendelse som må løses, sier Vestly, som understreker at de frivillige er en svært viktig beredskapsaktør. 

Knudsen fra Røde Kors er enig. 

 - Mange forbinder gjerne Røde Kors med de som går på leteaksjoner og står på idrettsarrangementer, men vi gjør også mye mer enn det. Vi er i konstant beredskap for kommunen og andre etater. Ett eksempel var da koronapandemien startet, da fikk vi en forespørsel fra Bergen Kommune sent om kvelden med spørsmål om vi kunne stå på Flesland og ta imot utenlandsflyene. Morgenen etter forespørselen var vi på Flesland og ga informasjon til reisende, booket hotell og var der som representanter for Bergen Kommune.

En ting er i allefall sikkert, flere samvirkeøvelser blir det. 

 - Det var også veldig kjekt å se hvor engasjert beredskapskoordinatorene var, og de gode samtalene som kom ut fra øvelsen. Det er ingen tvil om at alle syntes dette var en veldig kjekk og lærerik kveld, avslutter Knudsen.