Tilbyr kurs i krisekommunikasjon og mediesamarbeid

Samvirkekoordinatorene og staben ved Samfunnssikkerhetens hus var de første til å delta på kurset "Krisekommunikasjon og mediesamarbeid" som er siste tilskudd i kursporteføljen til SSH.

I løpet av dagen fikk deltakerne innsikt i hvordan kommunisere i en krise, budskapsformidling til ulike målgrupper, en gjennomgang av medienes rolle og journalistenes arbeidsmetoder. I tillegg fikk de prøve seg i budskapsformidling og øvelse i intervjusituasjoner.

Bli tryggere i møte med media

Kursansvarlige for kurset er kommunikasjonsrådgiver ved Seksjon informasjon i Bergen kommune, Asle Bentzen og samvirkekoordinator ved Samfunnssikkerhetens hus, Toril Berle Schalck.
Asle Bentzen, har mange års erfaring som journalist i TV2 og som kommunikasjonsrådgiver i Bergen kommune, Toril Berle Schalck har jobbet som journalist i lokalavis. Hun har mange års erfaring som kommunikasjonsrådgiver og har gitt råd til ledere i ulike kriser. Hun har også erfaring fra å bli intervjuet selv på TV.  I tillegg bidrar rådgivere fra Seksjon informasjon som intervjuere på kurset.

– Det er ingen fasit for hvordan du skal oppføre deg og hvordan du skal få frem budskapet ditt, men med litt kunnskap om hvordan mediene jobber og ved hjelp av trening, skal kursdeltakerne bli tydelige formidlere og bli tryggere i møtet med mediene,  sier kursansvarlig, Toril Berle Schalck.
Kurset er bygd opp av en kombinasjon av teori og praktiske øvelser. Alle deltakerne får prøve seg foran kamera, der de blir intervjuet av en journalist om en sak som er relevant for deltakeren.
– Det er ikke alle som kommer i en situasjon der de må uttale seg på TV.  TV-mediet er det mest krevende og behersker du det, vil du også beherske andre intervjusituasjoner. Derfor trener vi på det sier Schalck.

-Nyttig kurs

Torsdag var det ansatte på SSH som var de første til å gjennomføre kurset. Operativ leder på Samvirkesenteret Svein Erik Malkenes, var en av dem som deltok på kurset.

-Kurset har en god balanse mellom teori og praksis. Det er en stor styrke for kurset at det er brakt inn særdeles kompetente og erfarne journalister og informasjonsrådgivere. Dette gir kurset stor tyngde og legitimitet. Kurset vil bli svært nyttig både for oss som samvirkekoordinatorer og ikke minst for de som innehar posisjoner hos våre samarbeidspartnere og der det måtte være relevant. At kurset inngår i vår totale portefølje innen krise og beredskapsledelse, gir en ekstra dimensjon og en veldig god rød tråd i vår beredskapsleveranse, sier han.

Kursene i kursporteføljen til SSH tilbys ledere i Bergen kommune og medlemskommunene. Første kurs i Krisekommunikasjon og mediesamarbeid er 9. mars og er åpent for påmelding for ansatte i Bergen kommune.

Først publisert: 15.02.2022