Bilde av arrangementsgruppen samlet rundt et møtebord hos samfunnsikkerhetens hus
Bilde: Svein Erik Malkenes

Vil skape en attraktiv, sikker og trygg arrangementsby

Bergenserne har mye å glede seg til fremover. Arrangementsgruppen i Bergen har hatt samling hos SSH. Tema for samlingen var gjennomgang og forberedelse til kommende arrangementer.

Dragefjellet minifestival, konsert med Bergen Filharmoniske Orkester og Matfestivalen Bergen 2022 var blant de kommende arrangementene som ble gjennomgått.

Målet med Arrangementsgruppen er å gjennomføre jevnlige samhandlingsmøter hvor man utveksler erfaringer, kommer med innspill til forbedring av prosesser, gir veiledning og god oppfølging av arrangører og prosjekter.

Trygge og sikre arrangement
Gjennom dette arbeidet skal man  kvalitetssikre en god og sikker gjennomføring av byens store arrangementer.
-Et godt samarbeid på tvers av fagområder viser seg å gi resultater i unisone tilbakemeldinger til arrangører som der igjen gir trygge og sikre arrangement for deltagere, sier rådgiver i Bergen kommune  og leder i arrangementsgruppen, Kjersti Halvorsen.

Til stede på samlingen var også politiet, representanter fra Aktive byrom i Bymiljøetaten, Skyss, Bergen Brannvesen, Helse Bergen, Vestland fylkeskommune, Mattilsynet, Festningsforvalteren, Bergen Havn, Etat for idrett, Skiltmyndigheten, og Samfunnssikkerhetens hus.

Samvirke i Samfunnssikkerhetens hus (SSH)
Store og komplekse arrangementer krever utvidet samarbeid og god koordinering mellom beredskapsaktørene. Senest 17.mai 2022 var politiet, Røde Kors og Bymiljøetaten i Samvirkesenteret for gjennomføring og koordinering. Neste store arrangement i Bergen som bergensere kan glede seg til er VM i Triathlon 28.august 2022 der Samvirkesenteret igjen vil være stedet for koordinering av sikkerhet og beredskap sammen med arrangør og sentrale samvirkeaktører. Samvirkesenteret har som en kjerneleveranse å legge til rette for bedre samvirke, effektiv ressursbruk og utvikling av kompetanse innen beredskapsfaget.  – Samlingene i arrangementsgruppen er en sentral arena for dette arbeidet og ikke minst for å bygge gode relasjoner til hverandre sier operativ leder ved Samfunnssikkerhetens hus, Svein Erik Malkenes.

Artikkelen ble først publisert 02 juni 2022.