Bilde av beredskapssjef Rune Bratland
Beredskapssjef Rune Bratland
Bilde: Toril Berle Schalck

Vil videreutvikle Samfunnssikkerhetens hus

Beredskapssjefen i Bergen kommune, Rune Bratland, ønsker å videreutvikle SSH som en relevant ressurs for andre, både internt i kommunen, for samarbeidskommunene og andre samvirkeaktører i regionen.

Etter drøyt et år etter at Samfunnssikkerhetens hus flyttet inn i Rosenkrantzgate 3 og ble samlokalisert med Vaktsentralen og Responssenteret i Bergen kommune, har man gjort seg flere verdifulle erfaringer.

Stolt av Samfunnssikkerhetens hus

Rune Bratland er ikke ny i Samfunnssikkerhetens hus. Han var prosjektleder for realiseringen og samlokaliseringen, og var også avdelingsleder for Samvirkesenteret ved oppstarten. Etter en liten tur innom kraftbransjen, er han nå tilbake i rollen som beredskapssjef.

– I løpet av det første året har SSH kommet et godt stykke på vei mot ambisjonen. Samvirkesenteret er godt etablert og har bidratt i håndteringen av store og små hendelser. Senteret har vært i bruk av beredskapsaktørene blant annet under 17. mai-feiringen og vil være en viktig arena for samvirke mellom de viktigste aktørene under de store arrangementene i Bergen fremover. Vi ser at også frivillige organisasjoner som Røde Kors og Norsk folkehjelp stikker innom oss og bruker senteret som base ved mindre arrangement. Vi har utviklet gode relasjoner med beredskapsaktørene, og vi har vist oss som en relevant samarbeidspartner. Vi har også hatt mange kommunalt ansatte på kurs og har bistått flere avdelinger i kommunen med rådgivning. Jeg er stolt av hva de ansatte har fått til på så kort tid, sier Bratland.

Nivåbasert beredskap

Den nye beredskapssjefen vil ikke starte noe vesentlig nytt, men vil videreutvikle etaten i tråd med de opprinnelige ambisjonene.

– Vi skal bli mer robuste i vår evne til effektiv hendelseshåndtering og samtidig ha kapasitet til å jobbe mer systematisk med rådgivende og forebyggende samfunnssikkerhetsarbeid. I tillegg vil vi fremover intensivere fremdriften med samarbeidskommunene. Da må vi utnytte ressursene våre på en mer effektiv måte, sier Rune Bratland.

For å få dette til, vil Bratland innføre et nivåbasert beredskapssystem for å kunne bemanne opp ved behov. Det betyr ikke at samvirkesenteret ikke skal ha døgnkontinuerlig bemanning, men han vil utnytte ressursene mer effektivt.
Rune Bratland ser frem til å ta fatt på oppgavene som beredskapssjef.
– Samfunnssikkerhetens hus har et veldig godt lag, med ulik faglig kompetanse. Sammen med kommunen som vi er en del av, og de andre beredskapsaktørene, skal vi sammen jobbe videre for å skape en tryggere fremtid for innbyggerne i regionen, sier han.

Denne artikkelen ble først publisert 19. august 2022