Rapporter

Samvirkesenteret har hatt oppmerksomhet på potensielle farer knyttet til Ukrainakrisen, store arrangementer og hendelser knyttet til værforhold.

Samvirkesenteret har denne perioden hatt særskilt fokus på potensielle farer knyttet til Ukrainakrisen, værforhold og feiringen av nasjonaldagen.

Ukraina-krisen har preget nasjonen, kommunen og regionen denne perioden. Samvirkesenteret har hatt økt årvåkenhet knyttet til digitale trusler og infrastruktur som følge av trusselbildet.