Rapport fra Samvirkesenteret - 1. kvartal 2022

Ukraina-krisen har preget nasjonen, kommunen og regionen denne perioden. Samvirkesenteret har hatt økt årvåkenhet knyttet til digitale trusler og infrastruktur som følge av trusselbildet.