Rapport fra Samvirkesenteret - 2. kvartal 2022

Samvirkesenteret har denne perioden hatt særskilt fokus på potensielle farer knyttet til Ukrainakrisen, værforhold og feiringen av nasjonaldagen.