Rapport fra Samvirkesenteret - 3. kvartal 2022

Samvirkesenteret har hatt oppmerksomhet på potensielle farer knyttet til Ukrainakrisen, store arrangementer og hendelser knyttet til værforhold.

Den pågående Ukrainakrisen vil fremdeles påvirke oss i fjerde kvartal 2022, men det er sannsynlig at værforhold er faktoren som i størst grad vil prege regionen. 


 

Denne artikkelen ble første gang publisert 11.10.2022