Bilde av Rune Bratland og Britt Lise Nymark
Samfunnssikkerhetens hus, ved beredskapssjef Rune Bratland og påtroppende konstituert beredskapssjef, Britt Lise Nymark, ønsker alle en riktig god jul
Bilde: Bilde Toril Berle Schalck

Samfunnssikkerhetens hus ønsker god jul

Samfunnssikkerhetens hus ønsker samarbeidskommuner, samvirkeaktører, ansatte og alle innbyggere en riktig god og trygg jul og nyttårsfeiring.

Vi ser tilbake på 2023 som et år hvor samfunnssikkerhetsarbeidet har tatt enda noen skritt i riktig retning.

Høyt aktivitetsnivå

I løpet av 2023 har samfunnssikkerhetsarbeidet i Bergen vært preget av et høyt aktivitetsnivå. Hovedtrekkene i dette er BergenROS, revisjon av planverk og konsernsider for beredskap i Bergen kommune, samt høy kurs- og øvingsaktivitet – faktisk høyere enn noen gang. Året ble avsluttet med tre fagsamlinger for alle som inngår i beredskapsvaktordning for vaktgående krisestab og etatsdirektører i Bergen kommune.

I tillegg har vi opplevd en økende interesse for hva vi gjør gjennom året. Totalt har vi gjennomført nærmere 50 omvisninger for utenlandske delegasjoner, andre kommuner, statlige aktører, andre beredskapsaktører, frivillige og skoleelever. Vi har også gitt ca. 50 foredrag i ulike fora.

Økt interesse

- Det faktum at interessen for Samfunnssikkerhetens hus er økende er særdeles gledelig, sier beredskapssjef Rune Bratland. Vi har en lav terskel for å dele av våre erfaringer, og sier sjelden nei. Om vi kan bidra til å styrke samfunnsikkerhetsarbeidet utenfor Bergen, nærmer vi oss noen av våre mål. Derfor har vi en klar ambisjon om å fortsette dette arbeidet videre fremover, sier han.

Når vi går inn i 2024, har vi en klar strategi for hvordan vi vil høste av arbeidet som er gjort så langt. Vi har bedre oversikt over det dynamiske risikobildet, en mer konkret beredskapsstruktur i kommunen og en plan for hvordan følge opp tjenesteområdene på en bedre måte. Det forventes at øvingsaktiviteten vil holde seg på tilsvarende nivå som i 2023.

Rune Bratland takker av

Ved nyttårsskiftet bytter nåværende beredskapssjef arbeidsgiver. Avdelingsleder for forskning- og kompetansesenteret, Britt Lise Nymark, konstitueres som etatsdirektør og beredskapssjef inntil ansettelsesprosessen for ny etatsdirektør er ferdig. 

– Det har vært en glede å samarbeide med både ansatte og alle samvirkeaktørene. Jeg er trygg på at Samfunnssikkerhetens hus er i de beste hender med Britt Lise, sier Rune Bratland. 

Med dette ønsker vi alle en riktig god og trygg julehøytid, og ser frem til videre samarbeid i 2024.