Bilde fra foredraget
Etaten Samfunnssikkerhetens hus arrangerer årlig beredskapssamling for ledere i kommunen
Bilde: Toril Berle Schalck

Samles for å få en felles bevissthet om beredskap i Bergen kommune

Samfunnssikkerhetens hus inviterer årlig kommunaldirektører, etatsdirektører og byvakter til beredskapssamling for å skape en felles bevissthet og inspirere til videre arbeid med beredskap.

I desember arrangeres tre slike samlinger med samme innhold slik at flest mulig kan delta.

- Beredskap er ferskvare

Tema for dagen har vært utviklingsbildet av hendelser, en gjennomgang av overordnet beredskapsplanverk, kvalitetssystem for beredskap og en gjennomgang av proaktiv metode med et eksempel. Det ble også en gjennomgang av beredskapskoordinator Mathias Vestly sin masteroppgave om samvirke på operasjonelt nivå.

-Vi ønsker å gjennomføre en årlig samling for å sikre at ledere i kommunen kjenner godt til risikobildet, gjeldende planverk og eventuelle endringer. Beredskap er ferskvare og noe som jobbes med kontinuerlig. Vi ønsker å øke bevisstheten i Bergen kommune og sikre at planverket henger sammen, sier beredskapssjef Rune Bratland.
 

Nyttig samling

Direktør for kulturetaten, Vincent Mrimba, deltok på samlingen onsdag 6. desember.
- Jeg synes innholdet i samlingen var veldig nyttig. Det er fint å kunne dele erfaringer. Jeg opplever at Bergen kommune er i gode hender når det gjelder beredskap, sier han.

Bilde av Beredskapssjef Rune Bratland og direktør for Kulturetaten Vincent Mrimba
Beredskapssjef Rune Bratland og direktør for Kulturetaten Vincent Mrimba
Bilde: Svein Erik Malkenes

Godt samvirke i Bergen

Beredskapssjef Rune Bratland sier at han opplever at samvirke i Bergen er spesielt godt. 

-  Vi har jevnlig kontakt med andre beredskapsaktører og vi opplever at samarbeidet er positivt. Arrangementer og hendelser er uvurderlige arenaer for oss til å fortsette å trene samvirke, sier han.

Beredskap er et linjeansvar i Bergen kommune og etaten Samfunnssikkerhetens hus har et overordnet fagansvar for beredskapen i kommunen. Etaten ønsker derfor å tilrettelegge for at hele kommunen jobber systematisk med beredskap.