Om oss

Samfunnssikkerhetens hus er en etat i Bergen kommune og skal legge til rette for effektiv ressursbruk, bedre samvirke, kompetansebygging innen samfunnssikkerhet og beredskap i regionen.

Samvirkesenteret i Samfunnssikkerhetens hus har som hovedoppgave å observere, monitorere og dele informasjon for å sikre god kommunikasjon og koordinering mellom ulike beredskapsaktører.

Avdelingen har ansvar for rådgivningstjenestene vi gir til enheter i Bergen kommune og samarbeidskommuner. Avdelingen har også ansvar for kursporteføljen Samfunnssikkerhetens hus har etablert.

Service- og sikkerhetssenteret er Bergen Rådhus sin resepsjon og alarmtjeneste. Den har ansvar for å støtte Rådhusets administrasjon med sikker og forsvarlig drift.