Om oss

Samfunnssikkerhetens hus er en etat i Bergen kommune og skal legge til rette for effektiv ressursbruk, bedre samvirke, kompetansebygging og forskning innen samfunnssikkerhet og beredskap i regionen.

Samvirkesenteret i Samfunnssikkerhetens hus har som hovedoppgave å observere, monitorere og dele informasjon for å sikre god kommunikasjon og koordinering mellom ulike beredskapsaktører.

Forskning- og kompetansesenteret vil være et knutepunkt for kunnskaps- og kompetanseutvikling for kommunene og fagmiljøene vi samarbeider med i samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet.

Service- og sikkerhetssenteret betjener flere av kommunens bygg og etater, og er et knutepunkt for alarm og adgangskontroll. Avdelingen er i Bergen Rådhus med resepsjonstjeneste og vektersentral.