Bilde av fasaden til SSH
Samfunnssikkerhetens hus holder til i Rosenkrantzgate 3
Bilde: Thor Erik Borgersen

Et tryggere samfunn - sammen!

Samfunnssikkerhetens hus er en etat i Bergen kommune og skal legge til rette for effektiv ressursbruk, bedre samvirke, kompetansebygging og forskning innen samfunnssikkerhet og beredskap i regionen.

Samfunnssikkerhetens hus er et initiativ fra Bergen kommune for å styrke kommunenes og samfunnets beredskapsevne i møte med større og mer komplekse utfordringer i fremtiden. Vi ønsker å sammen med andre bidra til et tryggere og mer robust samfunn ved å styrke både det forebyggende arbeidet, og kommunenes reelle beredskapsevne i regionen.

Samfunnssikkerhetens hus består av 3 avdelinger; Forsknings- og kompetansesenter, Samvirkesenter, samt Service- og sikkerhetssenter.

Vår visjon er: Et tryggere samfunn – sammen! 

Med dette vil vi som aktør i regionen og etat i Bergen kommune: 

  • ha en sentral rolle i samfunnssikkerhetsarbeidet nasjonalt, regionalt og lokalt, og er en naturlig samarbeidspartner for andre beredskapsaktører på alle nivå
  • være et tydelig og anerkjent kompetansemiljø innen samfunnsoppdraget, og kjent for å dele kunnskap og beste praksis med andre
  • være en attraktiv arbeidsplass for fagkompetanse innen samfunnssikkerhet og beredskap, og har etablert beste praksis for virksomhetsstyring i kommunal sektor
  • systematisk styrke beredskapen i alle byrådsavdelinger i Bergen kommune og samarbeidskommuner. Vi har positiv kontroll med at kommunen som helhet og enhetsvis som minimum oppfyller lov og forskrift om kommunal beredskapsplikt

Kontaktinformasjon til Samfunnssikkerhetens hus