Samarbeid

Vestlandet står overfor flere utfordringer knyttet til samfunnssikkerhet og beredskap i fremtiden. Et godt samarbeid er avgjørende for å utnytte kompetanse og ressurser på en best mulig måte.

Kommuner i Bergensregionen inviteres inn i vertskommunesamarbeidet om kommunenes lovpålagte oppgaver innen samfunnssikkerhet og beredskap.