Bilde fra et kurs i Samvirkesenteret
SSH tilbyr et to dagers kurs i beredskapsanalyse og beredskapsplan
Bilde: Eivind Senneset

Kurs i beredskapsanalyse og beredskapsplan

Kurset er delt i to moduler, og gir et godt grunnlag for å etterleve kommunens overordnede forpliktelser i henhold til Sivilbeskyttelsesloven og forskrift om kommunal beredskapsplikt.

Praktisk informasjon 

 • Kursets varighet: 2 dager, kl. 09-15 begge dager
 • Adresse for kurslokaler: Rosenkrantzgaten 3, 2. etasje, 5003 Bergen.
 • Oppmøte i foajéen i 1. etasje.
 • Antall deltakere: 6-12
 • Påmelding gjennom KS Læring  - kursportal
  _________________________________
   

Hvem passer kurset for

Kurset er relevant for ledere, enhetsledere og for kommunalt ansatte som skal arbeide med beredskap.

Anbefalte forkunnskaper

Det anbefales at deltakerne har gjennomført kurset «Risiko- og sårbarhetsanalyse» eller har erfaring med ROS-analyser.

Læringsmål for kurset

Kursdeltakerne skal etter kurset:

 • Kunne planlegge, gjennomføre og følge opp beredskapsanalyser
 • Kunne forankre, utarbeide og implementere beredskapsplanverk
 • Kunne være en ressursperson innen systematisk beredskapsetablering
 • Ha kunnskap om risikoanalysenes betydning i beredskapsarbeidet
 • Ha kunnskap om relevante beredskapsaktører og samvirkepartnere
 • Ha kjennskap til relevant lovverk

Undervisningsmetode

Kurset er praktisk lagt opp med forelesninger, diskusjoner og gruppearbeid, og krever aktiv deltakelse.

Kursets innhold

Dag 1: Beredskapsanalyse
- Gjennomgang av relevant lovverk
- Gjennomgang av relevant teori
- Innføring i bruk av beredskapshjulet
- Innføring i arbeidsprosesser for beredskapsanalyser
- Praktiske øvelser i gjennomføring av beredskapsanalyser

Dag 2: Beredskapsplanverk
- Gjennomgang av relevant lovverk
- Gjennomgang av relevant teori
- Innføring i andre beredskapsaktørers rolle, ansvar og beredskapsplanverk
- Innføring i innhold i og utarbeidelse av brukervennlige beredskapsplaner
- Praktiske øvelser i utarbeidelse av beredskapsplaner

Kontaktinformasjon til kursarrangør: 

E-post: elisabeth.vedeler@bergen.kommune.no eller britt.nymark@bergen.kommune.no