Bilde fra et kurs i Samvirkesenteret
SSH tilbyr kurs i beredskapsplanlegging
Bilde: Eivind Senneset

Kurs i beredskapsplanlegging

Kurset gir et god innføring i oppbygging og innhold i en brukervennlig beredskapsplan og gir et godt grunnlag for å utarbeide og implementere beredskapsplanverk i enheten.

Praktisk informasjon 

  • Kursets varighet: 1 dag, kl. 09-15 
  • Adresse for kurslokaler: Rosenkrantzgaten 3, 2. etasje, 5003 Bergen.
  • Oppmøte i foajéen i 1. etasje.
  • Antall deltakere: 6-16
  • Påmelding gjennom KS Læring  - kursportal
    _________________________________
     

Hvem passer kurset for

Kurset er relevant for ledere, enhetsledere og for kommunalt ansatte som skal arbeide med beredskap.

Anbefalte forkunnskaper

Det anbefales at deltakerne enten har gjennomført kurset «Risiko- og sårbarhetsanalyse», har noe erfaring med ROS-analyser eller beredskapsarbeid. Dette er imidlertid ingen forutsetning for å delta på kurset.

Kursets innhold

Beredskapsanalyse:
- Kort gjennomgang av relevant teori og metode
- Praktisk øvelse i å utarbeide enkel beredskapsanalyse

Beredskapsplanverk:
- Gjennomgang av relevant lovverk og hjelpemidler i BkKvalitet
- Gjennomgang av relevant teori
- Innføring i innhold i og utarbeidelse av brukervennlige beredskapsplaner
- Praktisk øvelse i å utarbeide aksjonskort

Undervisningsmetode

Kurset er praktisk lagt opp med forelesninger, diskusjoner og gruppearbeid, og krever aktiv deltakelse.

Kontaktinformasjon til kursarrangør: 

E-post: elisabeth.vedeler@bergen.kommune.no eller toril.schalck@bergen.kommune.no