Håkon Thue Johannessen og Arve Skarbøvik er kursinstruktører, her sammen med avdelingsleder Britt Lise Nymark
Håkon Thue Johannessen og Arve Skarbøvik er kursinstruktører, her sammen med avdelingsleder Britt Lise Nymark
Bilde: Rune Bratland

Kurs i forebygging av trusler og vold

Kurset gir en grunnleggende innføring i hvordan trusler og vold i møte med tjenestemottakere kan forebygges, håndteres og følges opp.

Praktisk informasjon

Kursets varighet: 1 dag, kl. 09-15

Adresse for kurslokaler: Rosenkrantz gate 3, 2. etasje, 5003 Bergen

Oppmøte i foajéen i 1. etasje

Antall deltakere: 8-16

Påmelding: KS Læring

Om kurset

Kurset gir en grunnleggende innføring i hvordan trusler og vold i møte med tjenestemottakere kan forebygges, håndteres og følges opp. 

Hvem passer kurset for

Kurset er relevant for medarbeidere i kommunen som i sin arbeidshverdag er i direkte kontakt med tjenestemottakere og brukere av kommunens tjenester. Målgruppen er først og fremst medarbeidere som arbeider ved enheter som kan komme til å møte trusler og vold utført av tjenestemottakere, men som i sitt daglige virke ikke vanligvis står overfor kjent aggresjonsproblematikk.

Anbefalte forkunnskaper

Det er ingen krav til forkunnskaper for å delta på kurset. Det kan være en fordel å kjenne til HR konsern prosedyre og veiledere om temaet 

Læringsmål for kurset

Kursdeltakerne skal etter kurset ha økt kunnskap om:

- Relevant lovverk og hjelpemidler i BkKvalitet

- Konfliktpyramiden

- Kommunikasjon, kroppsspråk og konfliktløsning

- Mentale og fysiske reaksjoner ved trusler og vold

- Hvordan forebygge, håndtere og følge opp ved vold og trusler

- Dokumentasjon og rapportering

Undervisningsmetode

Kurset er praktisk lagt opp med forelesninger, diskusjoner og gruppearbeid, og krever aktiv deltakelse.

Kursets innhold

- Relevante lover og forskrifter

- Hjelpemidler i BkKvalitet

- Roller og ansvar i arbeidet med å forebygge vold og trusler

- Konfliktpyramiden

- Kommunikasjon, støykilder og kroppsspråk

- Mentale og fysiske reaksjoner ved konflikt og trusler

- Toleransevinduet

- Mestringstro - hvordan styrke den?

- Dokumentasjon og rapportering

- Oppfølgingstiltak

Kursholdere

Medarbeidere i Service- og sikkerhetssenteret, etaten Samfunnssikkerhetens hus.