Bilde av et TV-kamera
SSH tilbyr praktisk trening i kurset Krisekommuniaksjon og mediesamarbeid
Bilde: Bilde Andrew M. S. Buller

Kurs i krisekommunikasjon

Kurset «Krisekommunikasjon» gir en grunnleggende innføring i krisekommunikasjon, budskapsformidling og mediekontakt.

Praktisk informasjon

 • Kursets varighet: 1 dag, kl. 09.00-15.30
 • Adresse for kurslokaler: Rosenkrantzgate 3, om ikke annet er avtalt.
 • Antall deltakere: 6-8.
 • Tidspunkt for avholdelse av kurs kunngjøres i kurskalender.
 • Påmelding gjøres gjennom KS Læring sin kursportal.
 • Forespørsler om kurset eller spørsmål knyttet til praktiske forhold rettes til Toril Berle Schalck

___________________________________

Hvem passer kurset for?

Kurset er relevant for ansatte som vil innta en formidlingsrolle ved en krise.

 Kursets innhold:

Når en mulig kritisk situasjon oppstår, er det leder eller andre med kommunikasjonsansvar som må sørge for at riktig budskap kommer til riktig mottaker slik at unødvendig eskalering og negativ omtale unngås. Du vil få noen råd om hvordan kommunisere til ulike målgrupper i en krisesituasjon, hvem må informeres, og hvordan formidle viktige og presise budskap på en mest mulig effektiv måte. Det vil bli en gjennomgang av medienes rolle, journalistenes arbeidsmetoder. I tillegg vil det bli praktiske øvelser i budskapsformidling og intervjusituasjoner.

Temaer som blir berørt:

 • Hva kjennetegner en krise og hvordan kommunisere i en krise?
 • Målgrupper
 • Budskapsformidling
 • Media og sosiale mediers viktige rolle i en krise
 • Journalistenes arbeidsmetoder og samarbeid med media
 • Praktisk øving og evaluering i plenum

 Læringsmål:

Etter kurset skal du bli mer bevisst ditt formidlingsansvar i en krise og få klarhet i hvordan du best kan informere ulike målgrupper. Du skal få et bevisst forhold til hvordan du formidler et klart budskap og hvordan du håndterer en intervjusituasjon. Gjennom teori og praktiske øvelser skal kursdeltakerne bli trygge formidlere og tryggere i møtet med media.

Undervisningsmetode:

Kurset er praktisk lagt opp med forelesninger, diskusjoner og praktisk trening og konstruktive tilbakemeldinger fra instruktører og andre kursdeltakere. Alle kursdeltakerne får prøvd seg foran kamera i en praktisk øvelse med TV-intervju. Intervjuene blir evaluert i plenum hvor kursdeltakere og kursledere gir hver enkelt konkrete råd til forbedring.

 Anbefalte forkunnskaper

Det er ingen krav til forkunnskaper, men det er en fordel å ha kjennskap til din avdelings beredskapsplanverk og ROS-analyser og eventuell kommunikasjonsstrategi.

Forarbeid til kurset

Vi forbereder på forhånd relevante eksempler som du skal få øve deg på. For at du skal få best mulig trening, vil vi gjerne ha innspill fra deg eller noen som jobber tett med deg om hva som er viktig at du får øvd deg på. 

Kursansvarlig

Kursansvarlige har lang og bred erfaring som journalist eller med kommunikasjon i kriser. Kurset er et samarbeid mellom Seksjon kommunikasjon og Samfunnssikkerhetens hus og avholdes av ansatte fra begge enhetene.