Bilde av Bergen kommunes kriseledelse under korona
SSH tilbyr kurs i prinsipper og metoder innenfor kriseleledelse
Bilde: Katarina Lunde

Kurs i krise- og beredskapsledelse

Kurset gir en grunnleggende innføring i prinsipper for krise- og beredskapsledelse, med hovedvekt på praktisk trening i bruk av anerkjente metoder og verktøy for håndtering av en beredskapshendelse.

Praktisk informasjon

 • Kursets varighet: 2 dager, kl. 09-15 begge dager.
 • Adresse for kurslokaler: Rosenkrantzgate 3, om ikke annet er avtalt.
 • Antall deltakere: 6-12.
 • Tidspunkt for avholdelse av kurs kunngjøres i kurskalender.
 • Påmelding gjøres gjennom KS Læring sin kursportal.

__________________________________

Kurset er relevant for alle som har et ansvar og/eller en rolle i forbindelse med håndtering av en beredskapssituasjon og ansatte med daglig ansvar for oppfølging av beredskapsorganisering.

Læringsmål for kurset

Etter endt kurs skal deltakerne ha kunnskap om kjente prinsipper og metode for effektiv krise- og beredskapsledelse, og kunne anvende disse i praksis.

Undervisningsmetode

Kurset innledes med teoretisk gjennomgang, men har hovedvekt på praktisk trening, gruppearbeid og plenumsdiskusjoner.

Kursets innhold

 • Teoretisk gjennomgang av potensialbasert beredskapsledelse;
 • Ledelsesnivåer i en beredskapsorganisasjon
 • Beredskapsverdier og prioritering av disse
  • Beslutnings- og informasjonsfeller
  • Proaktiv strategi, prinsipper og prosess
 • Teoretisk og praktisk gjennomgang av proaktiv stabsmetodikk
 • Praktisk trening i operativ krise- og beredskapsledelse
 • Introduksjon til strategisk kriseledelse

Kursansvarlig

Kursansvarlig har lang og bred operativ erfaring i krise- og beredskapsledelse fra privat og offentlig sektor, og er en erfaren kursholder. Kursene avholdes av ansatte ved Samfunnssikkerhetens hus.