Bilde av mennesker foran en tavle
SSH tilbyr kurs i RIsiko og sårbarhetsanalyse
Bilde: Dag Sverre Randen

Kurs i risiko- og sårbarhetsanalyse

Kurset gir en grunnleggende innføring i planlegging, gjennomføring og oppfølging av risiko- og sårbarhetsanalyser i en kommune. Kurset omfatter helhetlig ROS og analyser på enhetsnivå.

Praktisk informasjon
 

Kursets varighet: 2 dager, kl. 09-15 begge dager
Adresse for kurslokaler: Rosenkrantzgaten 3, 2. etasje, 5003 Bergen. Oppmøte i foajéen i 1. etasje. 
Antall deltakere: 8-16 stk.
Påmelding: KS Læring
___________________________

Om kurset

Kurset gir en grunnleggende innføring i planlegging, gjennomføring og oppfølging av risiko- og sårbarhetsanalyser i en kommune. Kurset omfatter helhetlig ROS og analyser på enhetsnivå.

Hvem passer kurset for

Kurset er relevant for enhetsledere og for kommunalt ansatte som skal arbeide med risiko- og sårbarhetsanalyser. Kurset er lagt opp slik at planlegging, gjennomføring og oppfølging av ROS presenteres i en kontekst hvor organisasjonens tjenesteyting utfordres og de uønskede hendelsene som er gjenstand for analysen ikke allerede er ivaretatt gjennom organisasjonens systemer for helse, miljø, sikkerhet og kvalitet.

Anbefalte forkunnskaper

Det er ingen krav til forkunnskaper.

Læringsmål for kurset

Kursdeltakerne skal etter kurset:
- Kunne planlegge, organisere, gjennomføre og følge opp risiko- og sårbarhetsanalyser
- Ha økt kunnskap om sentrale begreper knyttet til risiko- og sårbarhetsanalyse
- Ha økt kunnskap om analyseprosessen som helhet og økt forståelse for metodevalg gjennom de ulike delene av analyseprosessen.

Undervisningsmetode

Kurset er praktisk lagt opp med forelesninger, diskusjoner og gruppearbeid, og krever aktiv deltakelse.

Kursets innhold

- Gjennomgang av sentrale begreper knyttet til risiko- og sårbarhetsanalyse
- Gjennomgang av momenter som er sentrale for planleggingsfasen: identifisere formål, forankring, eierskap og organisering av arbeidet og analyseprosessen.
- Innføring i metode for risiko- og sårbarhetsanalyse
- Gjennomgang av momenter knyttet til oppfølging av analysen
- Praktiske øvelser i mindre grupper, inkludert presentasjon og diskusjon i plenum

Kursholdere

Kursholderne har lang og bred erfaring med gjennomføring og oppfølging av risiko- og sårbarhetsanalyser. Kursene avholdes av ansatte ved Samfunnssikkerhetens hus.