Bilde av skiltene "helse" og politi"
Samfunnssikkerhetens kurs tilbyr kurs for samvirkeaktørene i Samvirkesenteret
Bilde: Eivind Senneset

Liaisonkurs for samvirkeaktører

SSH tilbyr kontaktpersoner fra de organisasjonene vi samhandler med til liaisonkurs for å legge til rette for kontakt mellom ulike aktører.

Ansvarsområder innen samfunnssikkerhet og beredskap er fordelt på både offentlige, frivillige og private aktører. Ved en større hendelse som enten er planlagt (arrangement) eller ikke planlagt (større uønsket hendelse), vil det være behov for samhandling mellom aktører.

En arena for samvirke

Samvirkesenteret er en arena for samvirke, og iverksettelse av samvirkesenteret ved en større hendelse vil forbedre samhandling mellom aktuelle aktører knyttet til

  • innhenting og deling av informasjon
  • lik situasjonsforståelse
  • effektiv kommunikasjon og koordinering ​
  • kartlegging av behov og sikre ressurstilgang​

Målet med kurset

​Målet med liaisonkurs er at samvirkeaktørene kjenner til arbeidsmetoden og – prosessen i samvirkesenteret, og ved deltakelse på liaisonkurs vil aktørene dermed ha bedre utgangspunkt for aktive å bidra til

  • å oppnå et felles risikobilde i samfunnet og identifisere de mest alvorlige hendelsene tidlig i forløpet​
  • å kunne foreta hurtige korrigerende og skadebegrensende tiltak når hendelser oppstår eller utvikler seg​

Kurset vil først og fremst gi liaisonen

  • kjennskap til egen rolle som liaison
  • forståelse for andres rolle i Samvirkesenteret
  • kjennskap til tekniske, praktiske og administrative løsninger i senteret