Samfunnssikkerhetens hus

Et tryggere samfunn - sammen!

Samfunnssikkerhetens hus er en etat i Bergen kommune og skal legge til rette for effektiv ressursbruk, bedre samvirke, kompetansebygging og forskning innen samfunnssikkerhet og beredskap i regionen.

Utsikt over Bergen om kvelden. Foto tatt av Gettyimages

Få med deg aktuelle saker og aktiviteter fra Samfunnssikkerhetens hus.

SSH tilbyr kurs innen samfunnssikkerhet og beredskap i henhold til sivilbeskyttelsesloven og forskrift om kommunal beredskapsplikt. Kursene er rettet mot kommunale ledere og ansatte.

Vestlandet står overfor flere utfordringer knyttet til samfunnssikkerhet og beredskap i fremtiden. Et godt samarbeid er avgjørende for å utnytte kompetanse og ressurser på en best mulig måte.

Samfunnssikkerhetens hus skal legge til rette for effektiv ressursbruk, bedre samvirke, kompetansebygging og forskning innen samfunnssikkerhet og beredskap i regionen.