Aktuelt

Det var svært god representasjon fra beredskapsaktørene da Bergen kommune og Samfunnssikkerhetens hus inviterte til oppstartmøte for Bergen ROS 2023.

I forbindelse med hjemkomsten av Statsraad Lehmkuhl på Bryggen, etablerte Samfunnssikkerhetens hus (SSH) samvirkesenter. Deltakerne var Bergen Havn, Sjøforsvaret, Bymiljøetaten og Norsk Folkehjelp.

Etter etableringen av Samvirkesenteret, har antallet mobiliseringer av kommunens kriseledelse gått ned. Noe av årsaken kan være at flere hendelser løses tidligere gjennom vanlig drift i senteret.

En delegasjon fra Sør-Korea var fredag på besøk i Samfunnssikkerhetens hus for å høre hvordan Bergen kommune organiserer arbeidet med beredskap.

Krigen i Ukraina påvirker oss alle - vi må ha fokus på felles strategier for å håndtere scenarioer og regionalt samvirke i fredstid for å kunne lykkes i krisetider, sier beredskapssjef Rune Bratland

En mann er savnet i byfjellene. Han er skadet og dårlig kledd. Det er tykk tåke og sludd i området. Slik innledes skrivebordsøvelsen mellom Samfunnssikkerhetens hus og Fana Røde Kors Hjelpekorps.

Fredag startet første samling i en serie på tre arbeidsmøter der Askøy kommune var representert med deltagere fra hele sin kriseledelse og SSH deltok med beredskapssjef og stab.

Torsdag 19. januar var SSH vertskap for en fagsamling med Statsforvalteren der blant annet overordnede risiko og sårbarhetsanalyser (ROS) stod på hovedmenyen.

Her finner du kvartalsrapportene til Samvirkesenteret. Samvirkesenteret har som oppgave å samle og dele informasjon, sikre god kommunikasjon og koordinering mellom aktører.