Aktuelt

En mann er savnet i byfjellene. Han er skadet og dårlig kledd. Det er tykk tåke og sludd i området. Slik innledes skrivebordsøvelsen mellom Samfunnssikkerhetens hus og Fana Røde Kors Hjelpekorps.

Fredag startet første samling i en serie på tre arbeidsmøter der Askøy kommune var representert med deltagere fra hele sin kriseledelse og SSH deltok med beredskapssjef og stab.

Canadas ambassade var på fredag på besøk i Samfunnssikkerhetens hus (SSH). Hensikten var å få mer kunnskap om hvordan Bergen kommune arbeider med beredskap, beredskapsplanverk og krisehåndtering.

Torsdag 19. januar var SSH vertskap for en fagsamling med Statsforvalteren der blant annet overordnede risiko og sårbarhetsanalyser (ROS) stod på hovedmenyen.

I Samfunnssikkerhetens hus var kommunen, nødetatene og frivillige organisasjoner samlet for å sikre en trygg start på det nye året.

SSH har gjennomført tre møter med interne og eksterne aktører. Hensikten er å få en felles situasjonsforståelse og strategi knyttet til situasjonen i Ukraina og hvordan den kan påvirke vår region.

Samvirkesenteret var fredag 9. desember 2022 vertskap for Maritimt Forum som er en interesseorganisasjon som samler hele den norske maritime næringen.

Her finner du kvartalsrapportene til Samvirkesenteret. Samvirkesenteret har som oppgave å samle og dele informasjon, sikre god kommunikasjon og koordinering mellom aktører.