Aktuelt

Myndighetene har oppdatert egenberedskapsrådene til befolkningen. De nye endringene inkluderer blant annet økt varighet fra tre dager til sju, råd om kritisk medieforståelse og psykisk helse.

1. januar ble Britt Lise Nymark konstituert som etatsdirektør ved Samfunnssikkerhetens hus, og som beredskapssjef i Bergen kommune.

Samfunnssikkerhetens hus ønsker samarbeidskommuner, samvirkeaktører, ansatte og alle innbyggere en riktig god og trygg jul og nyttårsfeiring.

Samfunnssikkerhetens hus har gjennomført et grundig arbeid i å revidere overordnet beredskapsplan for Bergen kommune, administrativ del. Nå er planen godkjent av byrådet.

Samfunnssikkerhetens hus inviterer årlig kommunaldirektører, etatsdirektører og byvakter til beredskapssamling for å skape en felles bevissthet og inspirere til videre arbeid med beredskap.

Med katastrofeøvelsen på Flesland som bakteppe, der scenarioet var et mindre fly som havarerte etter innflygning, var et 30-talls sentrale beredskapsaktører samlet i Samvirkesenteret.

Onsdag 30. september fikk Samfunnssikkerhetens hus besøk av Bodø kommune. Hensikten var å utveksle erfaringer og diskutere utfordringer på tvers av kommunene.

Over 30 beredskapsaktører deltok da Bergen kommune arrangerte Øvelse Missing Spark på Samfunnssikkerhetens hus (SSH).

Det var svært god representasjon fra beredskapsaktørene da Bergen kommune og Samfunnssikkerhetens hus inviterte til oppstartmøte for Bergen ROS 2023.

I forbindelse med hjemkomsten av Statsraad Lehmkuhl på Bryggen, etablerte Samfunnssikkerhetens hus (SSH) samvirkesenter. Deltakerne var Bergen Havn, Sjøforsvaret, Bymiljøetaten og Norsk Folkehjelp.