Bilde av resepsjonen Bergen rådhus
Service og sikkerhetssenteret har blant annet ansvar for adgangskontroll på rådhuset.
Bilde: Erlend Eikås

Service- og sikkerhetssenteret

Service- og sikkerhetssenteret er Bergen Rådhus sin resepsjon og alarmtjeneste. Den har ansvar for å støtte Rådhusets administrasjon med sikker og forsvarlig drift.

Service

Avdelingen ivaretar servicestøtte til besøkende og ansatte i Bergen Rådhus, samt utsteder adgangskort for ansatte etter bestilling fra ledere med bestillingsfullmakt.

Service- og sikkerhetssenteret legger vekt på sikring av folkevalgte, offentlig ansatte i rådhuset og å legge til rette for trygg ferdsel for publikum og allmennheten.

Avdelingen satser på kvalitet og kompetanse og investerer i de ansatte. Vi er opptatt av at tjenestene vi leverer holder høyt faglig nivå og at våre ansatte som ønsker å styrke sine fagkunnskaper ikke bare får anledning til det, men også at de blir aktivt oppmuntret til det.

Proaktiv sikkerhet

Når vi snakker om proaktiv sikkerhet, handler det om å forsøke å forutse og forhindre uønskede hendelser fremfor å være et reaktivt tiltak som først virker etter at noe har skjedd. Vi bruker analytiske verktøy for å avdekke trusler og sårbarheter som igjen hjelper oss til å få på plass fornuftige tiltak. 

Det er ofte slik at med nye tiltak følger ny risiko. Det er derfor viktig at tiltakene er gjennomtenkte, at de gir mening, og at vi reduserer ny risiko så mye som mulig. 

Sikkerhetskultur i Bergen Rådhus

Avdelingen gjennomfører aktivt opplæring av alle ansatte, ikke bare vektere, og har et systematisk fokus på å bygge god sikkerhetskultur. Det er en viktig del av å forebygge uønskede hendelser. Service- og sikkerhetssenteret gjennomfører opplæring for ansatte innen brannvern og bevisstgjøring rundt sikkerhet. 

Fagsenter

Service- og sikkerhetsavdelingen bistår med fagkurs i regi av Avdeling for kurs og rådgivning. Avdelingens ansatte skal aktiv delta i sikkerhetsopplæring av Rådhusets ansatte og folkevalgte. Opplæring av ansatte innen konflikthåndtering og styring av risiko er et svært godt tiltak for å unngå uønskede hendelser, samt bevisstgjøring rundt risiko.

Service- og sikkerhetssenteret holder egne kurs i "Hvordan unngå vold og trusler på arbeidsplassen". Kurset er tilgjengelig for alle ansatte i Bergen kommune

Beredskap

Service- og sikkerhetssenteret etterlever konseptet om beredskap gjennom planverk, øving og trening. Avdelingen har ukentlige øvelser som en del av våre beredskapstiltak. 

«Gjennom trening og øvelser tilegner vi oss kunnskap. Med kunnskap kommer selvtillit. Og med selvtillit og kunnskap står vi bedre rustet til å håndtere uønskede hendelser.»