Våre kurs

Kurset er delt i to moduler, og gir et godt grunnlag for å etterleve kommunens overordnede forpliktelser i henhold til Sivilbeskyttelsesloven og forskrift om kommunal beredskapsplikt.

Kurset gir en grunnleggende innføring i planlegging, gjennomføring og oppfølging av risiko- og sårbarhetsanalyser i en kommune. Kurset omfatter helhetlig ROS og analyser på enhetsnivå.

Kurset gir en grunnleggende innføring i prinsipper for krise- og beredskapsledelse, med hovedvekt på praktisk trening i bruk av anerkjente metoder og verktøy for håndtering av en beredskapshendelse.

Kurset «Krisekommunikasjon» gir en grunnleggende innføring i krisekommunikasjon, budskapsformidling og mediekontakt.

Kurset gir en innføring i sentrale tema innen øvelsesplanlegging og -gjennomføring, og er rettet mot alle i kommunens organisasjon som har en rolle i organisering av øvelser på alle nivå.

SSH tilbyr kontaktpersoner fra de organisasjonene vi samhandler med til liaisonkurs for å legge til rette for kontakt mellom ulike aktører.