Våre kurs

Kurset gir en grunnleggende innføring i hvordan trusler og vold i møte med tjenestemottakere kan forebygges, håndteres og følges opp.

Kurset gir et god innføring i oppbygging og innhold i en brukervennlig beredskapsplan og gir et godt grunnlag for å utarbeide og implementere beredskapsplanverk i enheten.

I samarbeid med Seksjon for kvalitet og styring konsern, tilbyr Samfunnssikkerhetens hus kurs i risikostyring for virksomhetsledere.

Kurset «Krisekommunikasjon» gir en grunnleggende innføring i krisekommunikasjon, budskapsformidling og kontakt med media under en beredskapshendelse.

Kurset gir en innføring i sentrale tema innen øvelsesplanlegging og -gjennomføring, og er rettet mot alle i kommunens organisasjon som har en rolle i organisering av øvelser på alle nivå.